Par mums

Domini Este SIA ir Latvijas uzņēmums, dibināts 2019.gadā ar vēlmi, soli pa solim, izveidot modernu ražotni ar mūsu mentalitātei raksturīgo sīkstumu un neatlaidību. Ar šī brīža neierobežotajām iespējām apgūt visu jauno un atvērtību jaunajam, gribam pierādīt, ka mēs varam būt vieni no vislabākajiem visā pasaulē. Lai mēs, mūsu ģimenes un valsts  var ar mums lepoties. Nodrošināt saviem darbiniekiem cienīgus darba apstākļus un nosacījumus.  Sadarbības partneriem un klientiem korektas,  lojālas attiecības ilgtermiņā, nevainojamu produkcijas kvalitāti un pasūtījumu izpildi norunātajā laikā. 

Uz sadarbību! 

Vīzija

Mūsu vīzija ir kļūt par tehnoloģiski inovatīvu, efektīvu un pieprasītu ražotni ar profesionāļu komandu un nevainojumu darbu izpildījumu.

Misija

Mūsu misija ir padarīt cilvēku dzīvi labāku, radot mūsdienīgus risinājumus ikdienai un biznesam.


Vērtības

Komanda

Komanda ir vislielākā vērtība, kas veidota uz savstarpējās uzticēšanās pamata, kur vienmēr var gūt kādu profesionālu padomu, draudzīgu atbalstu un palīdzību grūtā brīdī.

Kvalitāte

Kvalitāte it visā- izejvielās, produkcijā, attiecībās.  Precizitāte darba procesu izpildē atspoguļojas izpildes kvalitātē. Kā arī kvalitāte attiecībās nozīmē savstarpējo lojalitāti. 

Atbildība

Būt uzticamam, uzņemties atbildību par saviem pieņemtajiem lēmumiem, rīcību un vārdiem. Atbildība pret sevi, ģimeni, kolēģiem, piegādātājiem un klientiem.  

Izaugsme

Zinātkāres virzīta nepārtraukta sevis pilnveidošana ved uz mūsu un uzņēmuma izaugsmi. Attīstīšanās līdzi nepielūdzamajam laikam.  Būt elastīgiem un mācēt pielāgoties.

Ilgtspēja

Vides izmaiņas ne tikai ļoti ietekmē dabu, bet arī mūs visus - mūsu ģimenes,  biznesu, darbiniekus, partnerus un klientus, kā arī mūsu planētu. Ilgtspējīgas preces sniedz tās lietotājiem bezgalīgas iespējas izmantot funkcionalitāti ilgstoši un pat nodot to nākamajām paaudzēm.  Lieki netērējot resursus jaunu mēbeļu ražošanai un iegādei.

Mēs esam pārliecināti, ka ilgtspējīgas preces nozīmē nevainojamu kvalitāti, perfektu dizainu, tās lieliski iederas dzīvesveidā ar samazinātu enerģijas un resursu nepieciešamību.

Ilgtspēja ir pamatā mūsu biznesa lēmumiem, procesiem, sabiedriskajām iniciatīvām un ētiskai biznesa praksei.

Ilgtspēja mums nozīmē:

  • Mazināt mūsu darbības tiešu un netiešu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

  • Sekmēt pozitīvas pārmaiņas jomās, kurās mums ir kompetence un ietekme, piemēram, atbalstot Latvijas jaunos mēbeļu ražošanas talantus (galdnieki, cnc operatori, mēbeļu dizaineri, industriālie dizaineri) ar prakses vietu vai kādu vērīgu padomu kā arī labprāt sadarbosimies nākotnē kopīgos projektos.

  • Ar sabiedriskajām iniciatīvām vēlamies sekmēt sociāli mazāk aizsargātu grupu iekļaušanu darba vidē, cilvēktiesību ievērošanu, labus un taisnīgus darba apstākļus un kvalitatīvu izglītību.

Mūs atbalsta

Domini Este SIA ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “SIA "Domini Este" ražošanas efektivitātes uzlabošana ” Nr. 2022/AL02/98/A019.21.01/8 ir iegādājusies lāzergriešanas un gravēšanas iekārtu, slīpmašīnu un putekļu nosūcēju.


Domini Este SIA ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Videi draudzīgu stendu un reklāmas materiālu ražošana”  Nr. 2020/AL02/12/A019.21.01/17  ir iegādājusies CNC frēzēšanas darba galdu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.